Hizmetlerimiz
 
KURUMSAL
Faaliyet Raporları
Proje ve Faaliyetlerimiz
Stratejik Plan ve Performans
Hizmetlerimiz
Mali Durum Beklenti Raporları
Kalite Politikalarımız
 
 
Takvim

Takvimden tarih seçerek içeriği filtreleyebilirsiniz.

 
Haberler
<p>Başkan Taban Mali Hizmetler Personeliyle Buluştu</p> Başkan Taban Mali Hizmetler Personeliyle Buluştu
<p>Hilmiye Mahallesi’nde Yeni Yerleşim Bölgesi Oluşturuluyor</p> Hilmiye Mahallesi’nde Yeni Yerleşim Bölgesi Oluşturuluyor
<p>“Tedbiri Elden Bırakamayız”</p> “Tedbiri Elden Bırakamayız”
<p>Bakan Yardımcısı Demircan’dan İnegöl’e Sürpriz Ziyaret</p> Bakan Yardımcısı Demircan’dan İnegöl’e Sürpriz Ziyaret
<p><span>İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu Hizmete Giriyor</span></p> İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu Hizmete Giriyor
<p>Bilalköy Mahalle Konağı Yenileniyor</p> Bilalköy Mahalle Konağı Yenileniyor
<p>Fatih Mahallesinin Çehresi Değişiyor</p> Fatih Mahallesinin Çehresi Değişiyor
<p>Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı</p> Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
<p>Resim Ve Şiir Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu</p> Resim Ve Şiir Yarışmasının Sonuçları Belli Oldu
<p>Başkan Taban Maske Dağıtıp Vatandaşı Uyardı: “Rehavete Kapılmayalım”</p> Başkan Taban Maske Dağıtıp Vatandaşı Uyardı: “Rehavete Kapılmayalım”
 
Hizmetlerimiz
BASIN YAYIN VE HALKA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Haftalık Haber Planlaması yapmak,
 2. Basın Bültenleri ve toplantıları gerçekleştirmek,
 3. Basına Haber Servisi sunmak,
 4. Aylık Gazete Takip ve Arşivlenmesi işlerini yapmak,
 5. Başkanın Röportajlarının Hazırlanmasını sağlamak,
 6. Sosyal Medya Takibi yapmak,
 7. Açılış Organizasyonları düzenlenmek,
 8. Kurum, Teşkilat, Esnaf ve Aile Ziyaretleri Organizasyonlarını düzenlemek,
 9. Kuruma Ait Tüm Grafik Tasarımlarını yapmak,
 10. Başkanlık ve Meclis Görsel Sunumlarının Hazırlanmasını sağlamak,
 11. Vatandaşlara Bilgilendirme SMS’leri göndermek.

 Çözüm Merkezi Birimi

 1. BİMER ve Bilgi Edinme Sistemini takip etmek,
 2. Muhtarlık Bilgi Sisteminden gelen talepleri iletmek,
 3. Tüm ilan ve anonsları yapmak,
 4. Mezarlık Tanzim Belgesi hazırlamak,
 5. Halk günü görüşmelerini sağlamak,
 6. Kültür Gezileri düzenlemek,
 7. Yeni doğan bebek ziyaretlerini gerçekleştirmek,
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İnegöl Belediye Başkanlığı ve bağlı müdürlüklerinin;  yazılım, donanım, program ihtiyaçları ile ilgili teknik destek de bulunmak,
 2. Bilgisayar, yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve onarımlarını yapmak,
 3. Belediyemiz hizmet birimleri arasında arasın da network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
 4. Belediyemiz müdürlüklerinde yer alan tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların, Bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak,
 5. Gelişen teknoloji ve uygulamalar hakkında eğitim ve tanıtım seminerleri düzenlemek,
 6. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
 7. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
 8. Bilgisayar donanımları bakım ve geliştirmelerini yapmak,
 9. Yazılım bakım ve geliştirmelerini yapmak,
 10. Bilgi ağı İşletimini yapmak,
 11. Ar-Ge faaliyetlerini sağlamak,
 12. Kullanıcıların Eğitimlerini yapmak,
 13. Elektronik haberleşmeyi sağlamak,
 14. Santral işlemlerini yürütmek,
 15. WEB Sayfası İşletimini sağlamak,
 16. Mobil uygulamalar üretmek,
 17. Uygulama yazılımları teminini sağlamak,
 18. Uygulama yazılımı geliştirilmesini sağlamak,
 19. Paket ve uygulama yazılımları satın alınmasını sağlamak,
 20. Veri tabanı işletim sistemi yönetimini yürütmek,
 21. Veri göçü için yazılım geliştirmek
 22. CBS için düzenlemeler yapmak,
 23. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmak,
 24. E-Belediye hizmetlerini yürütmek,
 25. T-Belediye hizmetlerini yürütmek.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Kamulaştırma yapmak,
 2. İmar Uygulamalarını yürütmek,               
 3. Hâlihazır Harita Onayı vermek,                
 4. Vaziyet Planı hazırlamak,                         
 5. Hisse Satışı yapmak,                                 
 6. Kira Servisini yürütmek,                           
 7. Numarataj İşlemlerini yürütmek.
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde şehri çağdaş standartlara uygun olarak inşa etmek, yenilemek ve yaşatarak kullanılabilir bir hale getirmek,
 2. Günümüz konforu ve kullanım şartlarını içeren; konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturmak, tüm hizmetlerin bilimsel, akademik ve aktif bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 3. Müdürlük kuruluş amaçlarına ve hedeflerine uygun olmak üzere yapılan her program için; fiziki, sosyal, iktisadi, hukuki, idari, mali, fizibilite etütleri hazırlayıp, bunlara uygun koruma geliştirme, değerlendirme ve koruma ve yenileme amaçlı planlama projelendirme, uygulama çalışmalarını ortaya koymak,
 4. Kent içerisinde mimarlıkla ilgili paneller düzenlemek, düzenlenecek panellere katılmak,
 5. Kentsel dönüşüm alanlarının tespitini yapmak ve başkanlık makamına dönüşüm önerisi sunmak,
 6. Ülkemizde yürürlükte olan hibe kaynaklarının araştırmak, düşük maliyetli kredilerin belirlemek ve müdürlüğe rapor olarak sunmak,
 7. Her türlü hibe, fon ve krediler takip edilerek bu mali kaynaklara yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 8. Yeni mahalle olan köylerimizle ilgili gelen talepler doğrultusunda gerekli projeler üretmek.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. İmar planı doğrultusunda yol açmak ve ham yollar yapmak,
 2. Altyapısı ve yapılaşma tamamlanmış bölgelerde asfalt yama ve asfalt kaplama çalışmaları yapmak,
 3. Altyapısı ve yapılaşması tamamlanmış bölgelerde tretuvar, yürüyüş yolları, otopark alanları yapmak. Mevcut olanların da tamir ve bakımlarını yapmak,
 4. Her türlü kavşak-refüj düzenlemelerini yapmak. Mevcut olanların da tamir, bakım ve onarımlarını yapmak,
 5. Belediyemiz yatırım programında olan her türlü yapı ve tesislerin projesine uygun olarak yapımını gerçekleştirmek,
 6. Her türlü; bina, tesis ve müştemilatların bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarını yapmak,
 7. Park, sokak, otopark, sosyal alanlar vb. yerlerde aydınlatma çalışmalarını yapmak,
 8. Kaçak, terk edilmiş ya da yıkılma tehlikesi arz eden yapıların, Encümen tarafından maili inhidam veya yıkım kararı çıkarılmış yapıların yıkım ve hafriyat kaldırma işlerini yapmak,
 9. Belediyeye ait tüm hizmet araç, gereç ve iş makinelerinin bakım onarım ve periyodik kontrollerini yapmak, kaynak, kaporta, lastik ve elektrik tesisatı işlerini, çelik konstrüksiyon imalat işlerini yapmak,
 10. Her türlü yer ve tesislerde ihtiyaç duyulan metal işine ait üretim, tadilat, tamirat, kaynak ve kesim işlerini yapmak,
 11. Meydana gelecek kış ve afet koşullarında (kar, don ve sel baskınları, deprem vb.) iş makinaları ile gerekli kurtarma ve yol açma çalışmaları yapmak,
 12.  Vatandaşlarımızdan müdürlüğümüze gelecek; her türlü talep, şikâyet ve önerilerin kayıt altına almak, değerlendirmek, cevaplamak ve raporlamak.
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Belediye hizmet binalarını müdürlüklerden gelen taleplere göre binaların bakım ve onarımlarını yaptırmak,
 2. Makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak,
 3. Belediyemize ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, otobüsler, kamyonetlerin bakım onarım ve tamiratlarının yaptırılması,
 4. Müdürlüklerde kullanılan yedek parça, makine, araç gereçlerin temin edilmesi,
 5. Kırtasiye, ofis malzemeleri alımı,
 6. Bilgisayar ve teknolojik ürün alımları,
 7. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanunu’na göre tüm müdürlükler tarafınca teknik Şartnamesi hazırlanan mal, hizmet, yapım ihale dosyalarını hazırlamak.
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. Belediyemiz adına yargı mercileri nezdinde dava ikame etmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunmak,
2. Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek keşif ve duruşmalara katılmak neticelendirmek ve aleyhte olanları temyiz etmek,
3. İnegöl Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek,
4. Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda istişare mahiyette hukuki görüş bildirmek,
5. İlgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek, cevaplarını hazırlamak veya ilgili birimlere tevdi ve takiplerini sağlamak,
6. Dava ve icra dosyaları ile diğer yazışma dosyalarını düzenlemek, kayıtları tutmak,
7. Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için Başkanlık Makamınca lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına yapılması gereken işlemleri belirtmek,
8. Başkanlık makamınca ve mevzuatla kendisine verilecek diğer görevleri ifa etmek
9. Gelen – Giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere göndermek ve cevap yazmak,
10.Mahkemeye sunulmak üzere savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili birimlerden talep etmek,
11.Mevzuat takibini yapmak, ilgili birimlere mevzuat uygulamalarını bildirmek,
12.Mahkeme kararlarının uygulanması ve hataya düşülmemesi için kararları ilgili birimlere bildirmek.

HUZUREVİ VE AŞEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Huzurevine müracaatı kabul edilen yaşlıların; bakımı, temizliği ve iaşe alımlarını gerçekleştirmek,
 2. Hastalıklarında sağlık görevlimiz tarafından hastaneye naklini yapmak ve devamında kontrollerini gerçekleştirmek,
 3. Seyahat etmesinde sorun olmayan yaşlılara talep ettikleri yerlere gezi turları düzenlemek,
 4. Şehrimizde bulunan iş yerlerinin yemek davetlerine icabet etmek,
 5. Yaşlılarımızın son günlerinde mutlu olabilmeleri adına yapılabilecek her türlü faaliyeti gerçekleştirmek ve katkılara da açık olmak,
 6.  Belediyemiz olarak son yolculuklarında yanlarında olmak,
 7. Aş evine sıcak yemek talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların  hizmet masası ve Umuteli yardım derneği tarafında takibi ve kontrolünü gerçekleştirmek,
 8. Sıcak yemek talebinde bulunan vatandaşlara günün belirli saatinde, evindeki kişi sayısınca sulu yemek hizmeti vermek, huzurevine yemek almak için gelme durumu olmayan vatandaşlara ise mobil aşevi aracıyla sıcak yemek hizmeti sunmak.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Kurumun insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak, ideal kadroyu personeli oluşturmak,
 2. Belediyemiz bünyesinde işçi, memur veya sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapmak,
 3. Memurlar için adaylık süresi takibiyle asalet tasdikini yapmak,
 4. Çalışanların nakil ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek,
 5. Kurumun kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak,
 6. Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımda çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak,
 7. Tüm çalışanların emeklilik işlemine kadar değişen bütün özlük sürecini yürütmek ve özlük dosyalarını saklamak,
 8. İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvurularını yönlendirmek,
 9. Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirmesini sağlanmak, gerekli yazışmalarını yaparak izin durumlarını takip etmek ve raporlamak,
 10. Lise, yüksekokul, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlamak,
 11. İşe geliş gidişlerin takibi, işlenmesi ile memur ve işçi disiplin kurullarını oluşturmak, işlemlerinin takibi ve verilen cezaları raporlamak ve sicillere işlemek,
 12. Memur sicil dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak,
 13. Yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda gerekli kurulları oluşturmak,
 14. Belediyemiz bünyesinde çalışan personelin moral güçlerinin ve performanslarının yükselmesi için gezi, eğitim, kültür sanat etkinlikleri ile birlikte personelin insan gücünün geliştirmesine katkı verecek hizmet içi eğitimleri yapmak ve yaptırmak,
 15. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 1. Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Mevzi İmar Planların yaptırılıp plan hiyerarşi sistemine göre onaylanma sürecinin takibini yapmak.
 2. Vatandaş ve kurumlar tarafından belediye meclisinden talep edilen konuların detaylı bir şekilde incelenmesi, müzekkerelerin yazılması, imar komisyonu ve mecliste sunulacak şekilde NetCad ortamında sayısal sunumun hazırlanması, İmar Komisyonu üyelerine her ay düzenli şekilde meclis konularının çoğaltılarak dağıtılması, İmar Komisyonu Toplantısının yapılması, komisyon raporlarının yazılması, meclis toplantısında sunum yapılmasını sağlamak,
 3. İmar Durumu Servisi tarafından düzenlenen imar durum belgelerinin kontrol edilerek onaylanması, imar hattı kadastro uyuşmazlıklarından kaynaklanan sınır düzeltmelerin yapılması, düzeltmenin 30 cm’yi geçmesi halinde İmar Komisyonu gündemine taşınması, yola terk – ifraz – ihdas vb. dosyalarında bulunan imar planının uygunluğunun kontrol edilerek onaylanmasını sağlamak,
 4. Vatandaşa, ekspertizlere planlarla ilgili bilgi ve belge verilmesi, değişen planlar ve plan notları ile ilgili diğer birimlerde çalışan arkadaşların bilgilendirilmesini sağlamak,
 5. Dilekçe, aplikasyon çapı ve tapu ile yapılan müracaatlarda imar durum harcı yatırılmak sureti ile resmi imar durum belgesi düzenlenmek,
 6. Tapu ile yapılan şifahi imar durum müracaatlarında sözlü olarak imar durum bilgilerinin vermek,
 7. Yapı ruhsatı talebinde mimari projelerin tetkik ve kontrollerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu, planlı ve plansız alanlar tip imar yönetmeliği ve İnegöl imar planları plan hükümleri gereği kontrol edilmesi ve uygunluk onaylarını belirlemek,
 8. Tapu kaydı, aplikasyon çapı ve imar durum belgelerine göre yerleşim ve vaziyet planlarının kontrolü yapmak,
 9. Kat planları, çatı altı piyes ve çatı planlarının kontrollerini yapmak,
 10. Kesit ve görünüşlerin kat planlarına göre uyumunu kontrol etmek,
 11. Otopark, sığınak, TAKS ve KAKS hesaplarının kontrollerini sağlamak,
 12. Döşeme kalıp planlarının kat planları ile uyum kontrolleri sağlamak,
 13. Anıtsal, tescilli yapı, sit alanı koruma ve koruma amaçlı plan gereği projelerin kontrolleri ve Bursa Koruma Kurulu’nca onanması ve toplantılara iştirak etmek,
 14. Restorasyonu yapılan tescilli yapıların kontrolünü sağlamak,
 15. Yeni yapı, tadilat, ilave kat vb. yapı ruhsatı almak için müdürlüğümüze başvuruda bulunanların ruhsat dosyasındaki ilgili müellifleri ve yapı denetim firması tarafından da onaylanmış olan tüm proje ve evraklar 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, plan notu ve tüm imar mevzuatı doğrultusunda incelenip ruhsatlandırmak,
 16. 6360 sayılı Kanun uygulamasına göre kırsal yerleşim alanlarındaki yapıların ruhsatlandırılmasını sağlamak,
 17. Kat irtifakı işlemlerini gerçekleştirmek,
 18. Proje ve eklerine uygunluğu tespit edilen binalara yapı kullanma izni düzenlemek,
 19. Yapı denetim sisteminde gelen dilekçeler, işyeri teslim tutanağı, ruhsat onayı, şantiye şefi istifaları ve iş bitirme evraklarının sistemde onaylamak,
 20. Yapı denetimlerin inşaat seviye taleplerinin yerinde proje ve eklerine uygunluğuna bakılarak hakkediş taleplerini onaylanmak,
 21. Ruhsatsız ve mimari proje ve eklerine aykırı olarak yapılan binaların tespit edilerek yasal işlem tesis edilerek uygun hale getirilmesini sağlanmak,
 22. Mevcut ruhsatlı binalara ait çatı tamiratı basit tamirat ve bahçe duvarı kuruluk kamelya gibi imalatların imar kanununa ve mevzuatına uygun şekilde yapımını sağlamak,
 23. İşyerlerinin; oto yıkama, hurdacılık, vb. gibi ticari faaliyette bulunacak yapılarının fen ve sanat kurallarına uygun olup olmadığını tespit etmek,
 24. İnşaatı bitmiş ve devam etmekte olan her türlü yapıyla ve yapılar arasındaki sıkıntılardan oluşan her türlü konuya ait dilekçeleri cevaplandırmak,
 25. Vatandaşlar tarafından gelen şikâyetler ve birimimizce yapılan tespitler doğrultusunda yıkım tehlikesi arz eden eski ve metruk binaların maili inhidam kararı alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.
 26. İnegöl sınırları dâhilinde yıkılan eski yapı ve inşaat çalışması sırasında çıkan inşaat atığı ve hafriyat atıklarının çevreyi kirletmeden döküm sahasına dökülmesi noktasında hafriyat toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesini Hazırlamak,
 27. Ekspertizlere ve talepte bulunan ruhsat sahiplerine dosya çıkarmak.
Önceki Sayfa 1 2 3 Sonraki Sayfa
 
 
YENİLİKLERDEN HABERDAR OLUN BELEDİYEMİZİ TAKİP EDİN BİZE YAZIN
Belediyemizin çalışmalarından haberdar olmak için bilgilerinizi bizimle paylaşın. Belediyemizi facebook, twitter gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Her türlü öneri, dilek ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın.
T.C. İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi - (+90) 224 715 10 10
2012 © Tüm Hakları Saklıdır.