Ekim 2017 Meclis Kararı
 
YÖNETİM
Meclis Üyeleri
Meclis Komisyonları
Meclis Gündemi
Meclis Kararları
Müdürlükler
Encümen
Etik Komisyonu
Yönergeler
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
KMS Mevzuat
 
 
 
Haberler
<p>Filistinli Mattar Ve İnegöllü Baktimur’un “Barış” Sergisi Müzede Görücüye Çıktı</p> Filistinli Mattar Ve İnegöllü Baktimur’un “Barış” Sergisi Müzede Görücüye Çıktı
<p>Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi</p> Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi
<p>Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümünde Anıldı</p> Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümünde Anıldı
<p>İnesmek’te Sağlıklı Beslenme Kursu Başladı</p> İnesmek’te Sağlıklı Beslenme Kursu Başladı
<p>Başkan’dan Voleybolculara Tatlı Süpriz</p> Başkan’dan Voleybolculara Tatlı Sürpriz
<p>Balık Tezgahları Denetlendi</p> Balık Tezgahları Denetlendi
<p>İnegöl Vatandaşın Fikirleriyle Güzelleşiyor</p> İnegöl Vatandaşın Fikirleriyle Güzelleşiyor
<p>Mesudiye Alt Geçidi Kamulaştırmaları Bekliyor</p> Mesudiye Alt Geçidi Kamulaştırmaları Bekliyor
<p>231 Ağaçlık Koruluk Hizmete Girdi</p> 231 Ağaçlık Koruluk Hizmete Girdi
<p>İnegöl Belediyespor Rolando Cepeda Abreu İle Anlaştı</p> İnegöl Belediyespor Rolando Cepeda Abreu İle Anlaştı
 
Ekim 2017 Meclis Kararı 12/10/2017 15:29

06/10/2017 Tarihinde alınan Meclis kararları Maddeler halinde aşağıdadır.Halkımıza duyurulur.
İnegöl Belediye Başkanlığı


Madde : 1; Karar No (237) İlçenin Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 886 ada 318 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilecek imar durumunda arka bahçe mesafesinin 3.00 m'ye düşürülmesi talebinde bulunan Burak ALTUN'un müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 886 ada 318 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilecek imar durumunda arka bahçe mesafesinin 3.00 m'ye düşürülmesi talebinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine. Madde : 2; Karar No (238) İlçenin Osmaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 115 ada 94 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsel tescilli parsel bitişiğinde bulunmakta ve cephe ölçüsü 5.80 m olup, söz konusu parsele imar izni verilmesi talebinde bulunan Gülten ADIGÜZEL'in müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Osmaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 115 ada 94 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele cephe ölçüsü şartı aranmaksızın imar durumu verilmesi talebinin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 3; Karar No (239) İlçenin Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 473 ada 70 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parselin arka bahçesinin kaldırılarak tamamına imar izni verilmesi talebinde bulunan Kamil BOZBAY'ın müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mahmudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 473 ada 70 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parselin arka bahçe mesafesinin kaldırılarak tamamına imar izni verilmesi talebinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 4; Karar No (240) İlçenin Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 436 ada 400 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilen imar durumunda Rehber Sokağa cepheli kısımda teşekkül adadaki yapılaşmaya göre yapı çekme mesafesi verilmiş olup, yapılacak inşaat alanının yetersiz olması sebebi parselin tamamına inşaat izni verilmesi talebinde bulunan Niyazi ÜNVER'in müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 436 ada 400 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilen imar durumunda Rehber Sokağa cepheli kısımda teşekkül adadaki yapılaşmaya göre verilen 3.00 m lik yapı çekme mesafesinin kaldırılması talebinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 5; Karar No (241) İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1574 ada 46 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilen imar durumunda bitişiğinde bulunan Trafo Alanı'ndan 3.00 m bahçe çekme mesafesi nin kaldırılması talebinde bulunan Müjdat ÇOŞKUN ve Hissedarlarının müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1574 ada 46 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsele verilen imar durumunda bitişiğinde bulunan Trafo Alanı'ndan 3.00 m bahçe çekme mesafesi nin kaldırılması talebinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 6; Karar No (242) İlçenin Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 1372 ada 115, 600, 10, 11, 12, 13, 96, 15 ve 95 nolu parseller 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsellerin imar hattının düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan müzakere sonunda; İlçenin Mesudiye Mahallesi tapuda kayıtlı 1372 ada 115, 600, 10, 11, 12, 13, 96, 15 ve 95 nolu parseller 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsellerin imar hattının düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı talebinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 7; Karar No (243) İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1253 ada 2,3 ve 4 nolu (eskisi 1 parsel) parseller 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "İdari Tesisler Alanı" planlı olup, söz konusu parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2017 tarih 2377 sayılı kararına istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması ile ilgili 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1253 ada 2,3 ve 4 nolu (eskisi 1 parsel) parseller 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "İdari Tesisler Alanı" planlı olup, söz konusu parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2017 tarih 2377 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararına istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 8; Karar No (244) İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 219 ada 8 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı" planlı olup, söz konusu parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2017 tarih 2117 sayılı kararına istinaden hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması ile ilgili 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 219 ada 8 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı" planlı olup, söz konusu parsele ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.07.2017 tarih 2117 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kararına istinaden Belediye Hizmet Alanı'nın Sağlık Tesisi Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 9; Karar No (245) İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1545 ada 97 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı ve yol" planlı olup, söz konusu parselde Konut Alanı Planlı kısımdaki imar hattının düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapuda kayıtlı 1545 ada 97 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı ve yol" planlı olup, söz konusu parselde Konut Alanı Planlı kısımdaki imar hattının düzenlenmesine yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde  :10; Karar No (246) İlçenin Osmaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 652 ada 198 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Ticaret Alanı" planlı olup, söz konusu parselde yapılaşacak inşaatta dört yöne eğimli oturtma çatı yapılmasına izin verilmiş olup, çatının kullanılmayan (gezilmeyen) teras çatı olarak yapılabilmesi talebinde bulunan Ayhan YELKEN'in müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Osmaniye Mahallesi tapuda kayıtlı 652 ada 198 nolu parsel 1/1000 ölçekli İnegöl Uygulama İmar Planı'nda "Ticaret Alanı" planlı olup, söz konusu parselde yapılaşacak inşaatta dört yöne eğimli kırma çatı yapılmasına izin verilmiş olup, çatının kullanılmayan (gezilmeyen) teras çatı olarak yapılması talebinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde  :11; Karar No (247) İlçenin Tahtaköprü mahallesi tapuda kayıtlı 114 ada 70 ve 71 nolu parseller 1/1000 Tahtaköprü Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parselin ön cephesini oluşturan Hacılar Caddesi'nin mevcuttaki güzergahının plandaki güzergaha uygun olmaması ve söz konusu 70 ve 71 nolu parselin Hacılar Caddesi tarafından ihdas edilmesi gereken konut alanı planlı kısımda, alt yapı tesis hattının geçmesi sebebi ile hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması ile ilgili konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 22.09.2017 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Tahtaköprü mahallesi tapuda kayıtlı 114 ada 70 ve 71 nolu parseller 1/1000 Tahtaköprü Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parselin ön cephesini oluşturan Hacılar Caddesi'nin mevcuttaki güzergahının plandaki güzergaha uygun olmaması ve söz konusu 70 ve 71 nolu parselin Hacılar Caddesi tarafından ihdas edilmesi gereken konut alanı planlı kısımda, alt yapı tesis hattının geçmesi sebebi ile hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 12;Karar No
(248) İlçenin Orhaniye Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapunun 1059 ada 1 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında ‘ Sağlık Tesisi’ planlı olduğundan, parselin 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Bursa İl Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsisi talebi hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27.09.2017 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Orhaniye Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapunun 1059 ada 1 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında ‘ Sağlık Tesisi’ planlı olduğundan, parselin 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıl içerisinde inşaatına başlamak şartıyla 10 yıl müddetle Sağlık Bakanlığı Bursa İl Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsisinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e ve 75. maddeleri hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde  :13; Karar No (249) İlçenin Cerrah Mahallesi tapunun 262 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 05.05.2017/130 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı parkta kaldığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27.09.2017 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Cerrah Mahallesi tapunun 262 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 05.05.2017/130 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı parkta kaldığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılması amacıyla I.Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınmasının ve kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden kamulaştırılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 14; Karar No (250) İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan tapunun 776 ada 262 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “konut ” planlı olup, söz konusu parselin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, tamamına karşılık belediyemiz mülkiyetindeki Mahmudiye Mahallesi 278 ada 86 nolu parsel ile trampa usulü ile kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27.09.2017 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan tapunun 776 ada 262 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “konut ” planlı olup, söz konusu parselin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, trampa usulü ile kamulaştırılmak üzere I.Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınmasının ve belediyemiz mülkiyetindeki Mahmudiye Mahallesi 278 ada 86 nolu parsel ile kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden trampa usulü ile kamulaştırılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 15; Karar No (251) İlçenin Orhaniye Mahallesi tapunun 365 ada 59 nolu parselde kayıtlı taşınmaz parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “yeşil alan” planlı olup, 08.08.2006 tarih ve 8058 yevmiye numarası ile tescil olan 18. Madde İmar Uygulaması gereği 1224 ada 1 nolu parsel olarak İnegöl Belediyesi adına tescil olduğundan, 1224 ada 1 nolu (eskisi 365/59) parsel üzerinde bulunan İsmail ÇUR’ a ait Kargir Ev ve Ahırın, 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde “(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.): Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.” İbaresi gereği ilgili binaların kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27/09/2017 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Orhaniye Mahallesi tapunun 365 ada 59 nolu parselde kayıtlı taşınmaz parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “yeşil alan” planlı olup, 08.08.2006 tarih ve 8058 yevmiye numarası ile tescil olan 18. Madde İmar Uygulaması gereği 1224 ada 1 nolu parsel olarak İnegöl Belediyesi adına tescil olduğundan, 1224 ada 1 nolu (eskisi 365/59) parsel üzerinde bulunan İsmail ÇUR’ a ait Kargir Ev ve Ahırın, 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde “(Değişik üçüncü fıkra: 3/12/2003-5006/1 md.): Üzerinde bina bulunan hisseli parsellerde, şüyulanma sadece zemine ait olup, şüyuun giderilmesinde bina bedeli ayrıca dikkate alınır.” İbaresi gereği ilgili binaların kamulaştırılması amacıyla I. Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınmasının ve kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden kamulaştırılmasının; 3194 sayılı kanunun 18.maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 16; Karar No (252) İlçenin Yenice Mahallesinde bulunan tapunun 39 ada 61 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında büyük bir kısmı “otopark” planlı alanda kaldığından ve konut olarak kalan kısım müstakil imara müsait olmadığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27.09.2017 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Yenice Mahallesinde bulunan tapunun 39 ada 61 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında büyük bir kısmı “otopark” planlı alanda kaldığından ve konut olarak kalan kısım müstakil imara müsait olmadığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılmak üzere I.Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ve kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden kamulaştırılmasının ; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 17; Karar No (253)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesinde "Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar." hükmü yer almaktadır.
    Bu hükümler uyarınca; 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine dayanılarak Performans Programı hazırlama yükümlülüğü bulunan Belediyemizin, Bu kapsamda hazırlanan "2018 Yılı Mali Performans Programı Taslağının" Encümen görüşüyle birlikte Belediye Meclisince görüşülerek karar alınmasına dair, 20.09.2017 tarihli Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 2018 yılı Mali Performans Programının, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Strateji Geliştirme Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine
Madde : 18; Karar No (254) Belediye Encümeni tarafından yapılan incelemeler sonucunda 22.08.2017 tarih ve 2017/1690 sayılı görüş kararıyla tarafıma iade edilen Belediyemiz Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanan ve 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerini içeren Bütçe Tasarısının, 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi hükmü gereğince Belediye Meclisi’nce görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/09/2017 tarihli yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 2018 yılı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerini içeren Bütçe Tasarısının Belediye Meclisi’nce; 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 62. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesi hükmü gereğince incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 19; Karar No (255) 2018 yılı Bütçe Gelir Tarifesi Taslağı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununu' nun "Ücrete Tabi İşler" başlıklı 97.maddesi kapsamında hazırlanmıştır.
Bu çerçevede, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18. maddesi gereğince; 2018 yılı Bütçe Gelir Tarifesi Taslağının Belediyemiz Meclisi'ne sunulması hususunda 22/09/2017 tarihli Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine istinaden 2018 yılında Belediyemizce uygulanacak Gelir Tarife Cetvelinin hazırlanmasına esas olmak üzere 2018 mali yılının Gelir Tarife Cetvelleri görüşmeleri için Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 20; Karar No (256) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2013-2014 yıları içerisinde, ekli listede yer alan mahalle, cadde ve sokaklarda 10.072.088,91 TL tutarında asfalt çalışması gerçekleştirerek halkın istifadesine sunulmuş olduğu bildirilmiştir.
    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 86. Maddesinde "Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir." hükmü uyarınca yapılan harcama tutarlarına ilişkin katılım payı hususunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 27.09.2017 tarihli Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde, 2013-2014 yılları yol harcama katılım paylarının ilgili gayrimenkul sahiplerinden alınmamasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 21; Karar No (257) 5393 Sayılı belediye kanununun "Belediyenin görev, yetki ve sorumlukları" başlığı altında düzenlenen 14. Madde hükmü çerçevesinde belediyemizce usta öğreticiler nezaretinde gerçekleştirilmesi düşünülen kültür ve sanat faaliyetleri (halk oyunları, korolar, enstrüman kursları) icrasına yönelik halkımızın taleplerine göre düzenlenen kültürel ve sosyal içerikli kurs ve çalışmalar yapılması düşünülmüştür. Faaliyet konusu aktiviteler 01 Ekim 2017 tarihi itibari ile başlayacak olup eğitim çalışmalarının 2018 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmaktadır. Kültür ve sosyal içerikli faaliyet kapsamında görevlendirilecek aşağıda isimleri belirtilen usta öğreticilere aylık olarak ödenmesi önerilen net tutarların belediye meclisince görüşülmesine dair, 28.09.2017 tarihli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; yukarıda belirtilen faaliyet konusu aktiviteler 01 Ekim 2017 tarihi itibari ile başlayarak 2018 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi planlanmakta olup kültür ve sosyal içerikli faaliyet kapsamında görevlendirilecek aşağıda isimleri belirtilen usta öğreticilere aylık net ücret ödenmesinin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.  

Branş

Adı Soyadı

Net Ücret

Halk oyunları

Fatih ORAL

1.100,00 TL

Halk oyunları

Ali Osman OLGUN

850,00 TL

Halk oyunları

Recep ERDOĞAN

850,00 TL

Koro Şefi

Yücel DÜZEL

850,00 TL

Koro Şefi

Rıdvan SAYIN

850,00 TL

Koro Şefi

Cem TAŞKINER

850,00 TL


Madde : 22; Karar No (258) Türkiye Voleybol Federasyonun düzenlediği EFELER liginde 5. sezonunda mücadele edecek 2017-2018 sezonunda ülkemizi BVA (Balkan Voleybol Federasyonu)’nın düzenlediği ve ev sahipliğini Kulübümüzün yaptığı Balkan kupası maçlarına Türkiye, Romanya, Bosna Hersek ve Sırbistan ülke temsilcisi takımları katılmıştır. Turnuvada İnegöl Belediyespor kulübümüz şampiyon olarak tarihi bir zafer kazanmış, bu şampiyonluk ile de ülkemizi Challenge Kupasında (Avrupa Kupası) temsil edecektir.
    Statü gereği Balkan Kupası şampiyonu Ülkemizi Avrupa Voleybol Konfederasyonunun organize ettiği Confédération Européenne de Volleyball (CEV Kupasında) 21 Kasım 2017-15 Nisan 2018 tarihleri arası düzenlediği Challenge Cup’ta 2. turdan itibaren temsil edecektir.
Avrupa Voleybol Konfederasyonunun düzenlemiş olduğu Challenge Cup’a 2.turdan katılacak olan takımımız 21-23 Kasım 2017 tarihinde İnegöl’de Yunanistan’ın Olimpiyakos takımıyla ilk müsabakasını yapacak rövanş ise 28-30 Kasım 2017 tarihinde Yunanistan’da yapılacaktır. 2.turun galibi 3.turda Fransa’nın Tours takımıyla eşleşip müsabakalarına devam edecektir.     
    Muhtemel rakipleri arasında 24 ülke (Ek 1) takımı bulunmakta olup gruplar kura sonucu belli olacaklardır.
   İlçemizi ve ülkemizi temsilen katılacağımız Challenge Kupası (Ek 2) listede isimleri bulunan 33 kişi görevlendirme yapılarak Hizmet Damgalı Pasaport alınması hususunda konunun Belediye Meclisince görüşülmesine dair, 28/09/2017 tarihli Spor İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İnegöl Belediye Spor ve Gençlik Kulübü Derneğinin Erkek voleybol takımı; ülkemizi Challenge Kupasında (Avrupa Kupası) temsil edecektir.
Statü gereği Balkan Kupası şampiyonu Ülkemizi Avrupa Voleybol Konfederasyonunun organize ettiği Confédération Européenne de Volleyball (CEV Kupasında) 21 Kasım 2017-15 Nisan 2018 tarihleri arası düzenlediği Challenge Cup’ta 2. turdan itibaren temsil edecektir.
    Avrupa Voleybol Konfederasyonunun düzenlemiş olduğu, Challenge Cup’a 2.turdan katılacak olan takımımız 21-23 Kasım 2017 tarihinde İnegöl’de, Yunanistan’ın Olimpiyakos takımıyla ilk müsabakasını yapacak. Rövanş ise 28-30 Kasım 2017 tarihinde Yunanistan’da yapılacaktır. 2. turun galibi 3.turda Fransa’nın Tours takımıyla eşleşip, müsabakalarına devam edecektir. Muhtemel rakipleri arasında 24 ülke takımı bulunmakta olup, gruplar kura sonucu belli olacaklardır.
    Challenge Kupası için ekli listede isimleri bulunan (33 kişinin) İnegöl Belediye Spor ve Gençlik Kulübü Derneğinin Erkek voleybol takımının ülkemizi ve İnegöl'ümüzü temsilen görevlendirilmelerine ve Hizmet Damgalı Pasaport alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Spor İşleri Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 23; Karar No (259) Uludağ Üniversitesi İNEGÖL İşletme Fakültesi yerleşkesinin güzel bir görünüme kavuşması, sosyal alanların arttırılması, öğrenci ve öğretim üyeleri açısından daha cazip hale getirilmesi için peyzaj ve iyileştirme projesi kapsamında yapım işini eksik işlemlerinin tamamlanması hususunda Belediyemizden 100.000 TL nakdi destek talep etmektedirler.
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlığı altında düzenlenen 75. Maddesi; Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda;
    a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla KAYNAK aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Hükmü çerçevesince Belediyemizin Uludağ Üniversitesi İNEGÖL İşletme Fakültesinin yapım işine maddi kaynak aktarımı desteği verip vermeyeceği hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 29.09.2017 tarihli Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı okundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesinin yapım işine, belediyemizce toplam 100.000 TL (Yüz bin) maddi kaynak desteği verilmesinin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Özel Kalem ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 24; Karar No (260) Büyükorhan Belediye Başkanlığının 29.09.2017 tarihli yazısında Büyükorhan Belediyesine ait olan yeni yapılan belediye hizmet binasının Başkanlık makamı odası ile meclis toplantı odasının mobilya tefrişat malzemelerin, belediyenin imkansızlıklarından dolayı alımını gerçekleştiremediği, Başkanlık makam odası ile meclis toplantı odasının mobilya tefrişat malzemelerini İnegöl Belediye Başkanlığı tarafınca alınmasını talep etmektedirler.
    Büyükorhan Belediyesi yeni yapılan belediye hizmet binasında kullanılacak başkanlık makamı odası ile meclis toplantı odasının mobilya tefrişat malzemelerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden alınıp alınamayacağının belediye meclisince görüşülmesine dair, 02.10.2017 tarihli Özel Kalem Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Büyükorhan Belediyesi yeni yapılan belediye hizmet binasında kullanılacak başkanlık makamı odası ile meclis toplantı odasının mobilya tefrişat malzemelerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden alınmasının uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 25; Karar No (261) Belediyemizin 2017 yılı Yönetim Bilgi Sistemi Bakım Destek Alım Götürü Bedel Hizmet Alım İşi 31/12/2017 tarihinde sona ereceğinden kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülebilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla "5393 Belediyede Belediye Kanununun 67. Maddesinde Belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile otomasyon yazılım bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, 21 ay süresi ile mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." hükmü düzenlenmiştir.
    Buna göre Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Süreç Bazlı Kent Yönetim Bilgi Sistemi Bakım ve Destek Hizmet Alım İşinin 30.09.2019 tarihine kadar gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri kapsamında değerlendirilmek üzere konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 05.10.2017 tarihli Bilgi İşlem Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Belediyemizin 2017 yılı Yönetim Bilgi Sistemi Bakım Destek Alım Götürü Bedel Hizmet Alım İşi 31/12/2017 tarihinde sona ereceğinden kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülebilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla; 5393 Belediyede Belediye Kanununun 67. Maddesi gereği Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Süreç Bazlı Kent Yönetim Bilgi Sistemi Bakım ve Destek Hizmet Alım İşinin 21 ay süre ile (30.09.2019 tarihine kadar) gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri kapsamında ihalesinin yapılmasının uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 26; Karar No (262) İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesinin isminin “Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi” olarak değiştirilmesinin uygun olup olmadığı hususunun; 5393 sayılı Belediye kanununun 18/n maddesine göre konunun görüşülmesine dair, 28.09.2017 tarihli Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesinin isminin “Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi” olarak değiştirilmesinin; 5393 sayılı Belediye kanununun 18/n maddesine göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 27; Karar No (263) İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan Çevre Yolu 1. Etap ile Çevre Yolu 2. Etap kesişiminden başlayan ve Tandoğan Caddesine kadar olan derenin doğusundaki Ahmet Türkel Çevre Yolu Caddesinin ve aynı yol hattı üzerindeki Tüpçüler Sokağının isminin “Cenon Bulvarı” olarak değiştirilmesinin uygun olup olmadığı hususunun; 5393 sayılı Belediye kanununun 18/n maddesine göre konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 06.10.2017 tarihli Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Mahmudiye Mahallesinde bulunan Çevre Yolu 1. Etap ile Çevre Yolu 2. Etap kesişiminden başlayan ve Tandoğan Caddesine kadar olan derenin doğusundaki Ahmet Türkel Çevre Yolu Caddesinin ve aynı yol hattı üzerindeki Tüpçüler Sokağının isminin “Cenon Bulvarı” olarak değiştirilmesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 18/n maddesine göre uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine

 
  • Okunma
  • 0 Yorum
  • İçeriği Yazdır
  • Share/Bookmark

Siz de yorumunuzu bizlerle paylaşabilirsiniz

Adınızı ve Soyadınız *   Güvenlik Kodu
  Değiştir
E-Mail Adresiniz*   Güvenlik Kodunu Giriniz*
 
Telefon Numaranız   Yorumunuz
 
Sitede yorum yayınlama yasal kurallarını inceledim ve
kabul ediyorum.
     
 
 
YENİLİKLERDEN HABERDAR OLUN BELEDİYEMİZİ TAKİP EDİN BİZE YAZIN
Belediyemizin çalışmalarından haberdar olmak için bilgilerinizi bizimle paylaşın. Belediyemizi facebook, twitter gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Her türlü öneri, dilek ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın.
T.C. İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi - (+90) 224 715 10 10
2012 © Tüm Hakları Saklıdır.