Şubat 2018 Meclis Kararları
 
YÖNETİM
Meclis Üyeleri
Meclis Komisyonları
Meclis Gündemi
Meclis Kararları
Müdürlükler
Encümen
Etik Komisyonu
Yönergeler
Görev ve Çalışma Yönetmeliği
KMS Mevzuat
 
 
 
Haberler
<p>Filistinli Mattar Ve İnegöllü Baktimur’un “Barış” Sergisi Müzede Görücüye Çıktı</p> Filistinli Mattar Ve İnegöllü Baktimur’un “Barış” Sergisi Müzede Görücüye Çıktı
<p>Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi</p> Belediye Personeline İş Güvenliği Eğitimi Verildi
<p>Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümünde Anıldı</p> Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümünde Anıldı
<p>İnesmek’te Sağlıklı Beslenme Kursu Başladı</p> İnesmek’te Sağlıklı Beslenme Kursu Başladı
<p>Başkan’dan Voleybolculara Tatlı Süpriz</p> Başkan’dan Voleybolculara Tatlı Sürpriz
<p>Balık Tezgahları Denetlendi</p> Balık Tezgahları Denetlendi
<p>İnegöl Vatandaşın Fikirleriyle Güzelleşiyor</p> İnegöl Vatandaşın Fikirleriyle Güzelleşiyor
<p>Mesudiye Alt Geçidi Kamulaştırmaları Bekliyor</p> Mesudiye Alt Geçidi Kamulaştırmaları Bekliyor
<p>231 Ağaçlık Koruluk Hizmete Girdi</p> 231 Ağaçlık Koruluk Hizmete Girdi
<p>İnegöl Belediyespor Rolando Cepeda Abreu İle Anlaştı</p> İnegöl Belediyespor Rolando Cepeda Abreu İle Anlaştı
 
Şubat 2018 Meclis Kararları 12/02/2018 16:30

07/02/2018 Tarihinde alınan Meclis kararları Maddeler halinde aşağıdadır.Halkımıza duyurulur.
İnegöl Belediye Başkanlığı


Madde : 1; Karar No (17)) İlçenin Alanyurt-Esentepe Mahallesi tapuda kayıtlı 166 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Alanyurt Bölgesi Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nda "İlköğretim Tesisi Alanı" planlı olup, İkinci okul projesinin uygulanabilmesi için Kanuni Sultan Süleyman Caddesi tarafından 5 metre çekme mesafesinin kaldırılması şeklinde düzenlenen 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 29.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Alanyurt-Esentepe Mahallesi tapuda kayıtlı 166 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Alanyurt Bölgesi Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nda "İlköğretim Tesisi Alanı" planlı olup, İkinci okul projesinin uygulanabilmesi için Kanuni Sultan Süleyman Caddesi tarafından 5 metre çekme mesafesinin 2 metreye düşürülmesi şeklinde düzenlenen ve plan işlem numarası UİP-1036,37 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.

Madde : 2; Karar No (18) İlçenin Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 521, 525, 533, 536, 557, 558 ve 559 nolu adalar 1/1000 ölçekli Yeni İnegöl Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup adalar içerisinde 243. sokaktan cephe alan parsellerin BOTAŞ boru hattından en az 12 metre çekme mesafesi oluşturulacak şekilde imar izni verilmesi aynı parsellerin yan ve arka bahçe mesafelerinin öneri planda olduğu gibi kabul edilmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 521, 525, 533, 536, 557, 558 ve 559 nolu adalar 1/1000 ölçekli Yeni İnegöl Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup adalar içerisinde 243. sokaktan cephe alan parsellerin BOTAŞ boru hattından en az 12 metre çekme mesafesi oluşturulacak şekilde imar izni verilmesi, aynı parsellerin yan ve arka bahçe mesafelerinin değiştirilmesi şeklinde hazırlatılan ve plan işlem numarası UİP-1035,69 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı imar kanununun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine
Madde : 3; Karar No (19) İlçenin Yeniceköy Mahallesi tapuda kayıtlı 3195, 3196, 3197 nolu parseller 1/1000 ölçekli Yeniceköy Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Sanayi Alanı" planlı olup, söz konusu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin teşekküle göre düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan Hakan DÖNMEZ'in müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Yeniceköy Mahallesi tapuda kayıtlı 3195, 3196, 3197 nolu parseller 1/1000 ölçekli Yeniceköy Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Sanayi Alanı" planlı olup, söz konusu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin teşekküle göre düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan ve plan işlem numarası UİP-1044,43 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine
Madde : 4; Karar No
(20) İnegöl ilçe sınırında olan yapılaşma şartlarında uygulanan çatı ve çatı arası piyeslerinde uygulanacak kurallar ile ilgili "Blok nizam tanımlı yapı adalarında Ayrık nizam statüsü (kendi parselinde dört bir tarafında bahçe oluşmuş parseller) oluşmuş parsellerde beşik çatı yapılması" talebinde bulunan İnegöl Mimarlar Odası ve İnegöl İnşaat Mühendisleri Odası'nın müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; konunun daha detaylı araştırılması ve incelenmesi açısından bir sonraki komisyonda tekrar görüşülmesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine

Madde : 5; Karar No (21) İlçenin Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 552 ada 1,2 ve 3 nolu parseller "Park Alanı", 578 ada 17 (eski 4) nolu parsel "Konut Alanı" 480 ada 4 parsel ve 481 ada 2 nolu parsel "Park Alanı" Şehitler Mahallesi 118 ada 88 nolu parselin bir kısmı "Konut Alanı" planlıdır, 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği 16.11.2017 tarih ve 3349 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı onaylanmış olup, parsellere ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Akhisar Mahallesi tapuda kayıtlı 552 ada 1,2 ve 3 nolu parseller "Park Alanı", 578 ada 17 (eski 4) nolu parsel "Konut Alanı" 480 ada 4 parsel ve 481 ada 2 nolu parsel "Park Alanı" Şehitler Mahallesi 118 ada 88 nolu parselin bir kısmı "Konut Alanı" planlıdır, 1/5000 ölçekli İnegöl Revizyon+İlave Nazım İmar Planı değişikliği 16.11.2017 tarih ve 3349 sayılı Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Kararı onaylanmış olup, parsellere ilişkin hazırlatılan ve plan işlem numarası UİP-1035,70 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olduğuna ve 3194 sayılı imar kanunun 8-b maddesine istinaden onaylanmasına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 6; Karar No (22) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.11.2017 tarih 575 sayılı yazısına istinaden İnegöl Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 tarih 110 sayılı karar dosyası ile ilgili gerekli değerlendirmenin yapılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Hamamlı mahallesi tapuda kayıtlı 107 ada 77 nolu parsele ait İnegöl Belediye Meclisi'nin 07.04.2017 tarih 110 sayılı karar dosyası ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün raporu incelenmiş olup plan değişikliği ile "Soğuk Hava Deposu" şeklinde yapılan gösterimin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterim tekniğine uygun olmadığından plan değişikliğindeki gösterimin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Soğuk Hava Deposu)" şeklinde düzeltilmesinin uygun olduğuna, düzeltilen meclis kararının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmesine işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine
Madde : 7; Karar No (23) İlçenin Edebey Mahallesi tapuda kayıtlı 101 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 102 ada 1 ve 2 nolu parseller 1/1000 ölçekli Edebey köyü Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup parsellerin bir kısmı zeminde yol olarak kullanıldığından yapılaşma mağduriyetinin giderilmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Edebey Mahallesi tapuda kayıtlı 101 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 102 ada 1 ve 2 nolu parseller 1/1000 ölçekli Edebey köyü Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup, söz konusu parsellere yönelik yapılaşma mağduriyetinin giderilmesi şeklinde hazırlatılan ve plan işlem numarası UİP-30875 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliğinin uygun olmadığına işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine
Madde : 8; Karar No (24) İnegöl Belediyesi "Mimari Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müracaatı hususunda 25.01.2018 tarihli imar ve bayındırlık komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İnegöl Belediyesi "Mimari Estetik Komisyon Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" değişikliği ile ilgili rapor incelenmiş, gerekli düzenlemelerin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 9; Karar No (25) İlçenin Hamidiye Mahallesinde bulunan tapunun 68 ada 1 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “park ve otopark” planlı alanda kaldığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25/01/2018 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Hamidiye Mahallesinde bulunan tapunun 68 ada 1 nolu parsel 07.07.2005 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planında “park ve otopark” planlı alanda kaldığından, ilgili parselin tamamının kamulaştırılmak üzere I.Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınması ve kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden kamulaştırılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine
Madde  :10; Karar No (26) İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapunun 161 ada 10, 20, 25,63, 65,66 ve 67 nolu parseller ile 1544 ada 2, 59, 61, 68 ve 69 nolu parsellerin 07.07.2005 / 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planına göre büyük kısımları ‘park ve otopark’ planlı alanda kaldığından, ilgili parsellerin park ve otoparkta kalan kısımlarının kamulaştırılması hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 23/01/2018 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kemalpaşa Mahallesi tapunun 161 ada 10, 20, 25, 63, 65,66 ve 67 nolu parseller ile 1544 ada 2, 59, 61, 68 ve 69 nolu parsellerin 07.07.2005 / 98 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İnegöl Revizyon İmar Planına göre büyük kısımları ‘park ve otopark’ planlı alanda kaldığından, ilgili parsellerin 2017/1170 Esas No ve 3083 Karar nolu Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İnegöl Belediyesi’ne devredilen yetkiye istinaden park ve otoparkta kalan kısımlarının kamulaştırılması amacıyla I.Beş Yıllık Kamulaştırma İmar Programına alınmasının ve kıymet takdir komisyonu raporuna istinaden kamulaştırılmasının; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun ilgili hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde  :11; Karar No (27)   6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7.maddesinin (g) bendine istinaden aşağıda listede belirtilen yerlere ait önerilen cadde ve sokak isimlerinin uygun olup olmadığı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25/01/2018 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
            Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; aşağıda listede belirtilen yerlere ait önerilen cadde ve sokak isimlerinin uygun olduğuna; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.n maddesi hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.

HAMİDİYE MAHALLESİ

 

1- SEÇER SOKAK (Yeni Csbm İsmi Verilmesi)

 

2- MOLLA SÜLEYMAN SOKAK (Yeni Csbm İsmi Verilmesi)

 
               

AKHİSAR MAHALLESİ

 

1- AKKANAL SOKAK (Yeni Csbm İsmi Verilmesi)

 

2- MEHMET ÇIRACI CADDESİNİN YOL HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİ( Karayolu tarafından Mehmet Çıracı
Caddesi Krokide sunulduğu şekilde 279. Sokak ile birleştirilerek yol hattı düzenlemesi yapıldı.
Mehmet Çıracı Caddesinin Fuara alanı arkasında kalan yol hattı ise 278. SOKAK olarak değiştirildi.)

 
 
               

Madde : 12;Karar No (28) İlçemizin Hayriye Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapunun 117 ada 61 nolu parselin ekli krokide gösterilen 2.980.00 m²’lik kısmının BUSKİ tarafından 1000 kişilik fosseptik alanına ihtiyaç duyulduğundan, ilgili yerin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne hizmet süresince kısmi tahsisi hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 25.01.2018 tarihli plan ve bütçe komisyon raporu okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; Hayriye Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapunun 117 ada 61 nolu parselin ekli krokide gösterilen 2.980.00 m²’lik kısmının BUSKİ tarafından 1000 kişilik fosseptik alanına ihtiyaç duyulduğundan, ilgili yerin Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne amacı dışında kullanılmamak şartıyla hizmet süresince kısmi tahsisinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.e ve 75. maddeleri hükümlerine istinaden uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine.
Madde  :13; Karar No (29) 10.01.2018 tarihinde verdiği dilekçe ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Seda ARIK'ın yerine Eşitlik komisyonunda görev yapmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere bir üyenin meclisce seçilmesi hususunda 22/01/2018 tarihli Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 10.01.2018 tarihinde verdiği dilekçe ile Belediye Meclis Üyeliğinden istifa eden Seda ARIK'ın yerine Eşitlik komisyonunda görev yapmak üzere kalan süreyi tamamlamak üzere belediye meclis üyesi Rüveyde BURAN oybirliği ile seçilmiştir.Gereği için evrakın Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne, Kent Konseyine havalesine
Madde : 14; Karar No (30) İlçemizi temsilen, yapılan Okullar arası Bilgi ve Kültür Yarışmaları ile spor organizasyonlarında ve diğer etkinliklerde, dereceye giren (ilk üç sıralama) öğrenci ve sporcuların, başarılarının teşvik edilmesi amacıyla, ayrıca ilçemizi ve/veya ilimizi temsilen bölgesel, ulusal ve uluslararası şampiyona, turnuva ve yarışmalarda dereceye giren (ilk üç sıralama) öğrenci ve sporcularımızın başarılarının teşvik edilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 14/b maddesi uyarınca aşağıda belirlenen başarılı olan sporculara, karşılarında belirtildiği şekliyle ödül verilmesi konusunda karar alınması ve yapılacak işlemler konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda, konunun ,Belediye Meclisinde görüşülmesine dair, Özel Kalem Müdürlüğünün 23.01.2018 tarihli yazısı okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçemizi temsilen, yapılan Okullar arası Bilgi ve Kültür Yarışmalarında, Spor organizasyonlarında ve diğer etkinliklerde, dereceye giren (ilk üç sıralama) öğrenci ve sporcuların, başarılarının teşvik edilmesi amacıyla, ayrıca ilçemizi ve/veya ilimizi temsilen bölgesel, ulusal ve uluslar arası şampiyona, turnuva ve yarışmalarda dereceye giren (ilk üç sıralama) öğrenci ve sporcularımızın başarılarının teşvik edilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 14/b maddesi uyarınca aşağıdaki kategorilerde başarılı olan sporculara, karşılarında belirtildiği şekliyle ödül verilmesinin ve yapılacak işlemler konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna ,işaretle yapılan oylamada, oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Özel Kalem Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine.

Derece (İl / İlçe)                                              Verilebilecek Ödül
                                                                        (Altın,Kol Saati,Ayakkabı,Elektronik Ürün.Spor Malz. vb.)
Birincisine Maddi Değeri                         1.500 TL’yi aşmayacak hediye
İkincisine Maddi Değeri                           1.200 TL’yi aşmayacak hediye
Üçüncüsüne Maddi Değeri                     1.000 TL’yi aşmayacak hediye

Derece (Ulusal Yarışmalar)                           Verilebilecek Ödül
                                                                       (Altın, Kol Saati, Ayakkabı, Elektronik Ürün,Spor Malz. vb.)
Birincisine Maddi Değeri                       2.000 TL’yi aşmayacak hediye
İkincisine Maddi Değeri                         1.750 TL’yi aşmayacak hediye
Üçüncüsüne Maddi Değeri                   1.500 TL’yi aşmayacak hediye

Derece  (Uluslararası  Yarışmalar)              Verilebilecek Ödül
                                                                       (Altın, Kol Saati, Ayakkabı,Elektronik Ürün,Spor Malz. vb.)
Birincisine Maddi Değeri                       3.000 TL’yi aşmayacak hediye
İkincisine Maddi Değeri                     2.500 TL’yi aşmayacak hediye
Üçüncüsüne Maddi Değeri                   2.000 TL’yi aşmayacak hediye

Madde : 15; Karar No (31) İnegöl Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan mahalle ve sosyal donatı alanlarındaki Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı için toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işinin; 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 24 ay süre ile kiraya verilmesi hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 16.01.2018 tarihli Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
      Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İnegöl Belediyesi mücavir alan sınırları içinde kalan mahalle ve sosyal donatı alanlarındaki Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı için toplama, taşıma, ayrıştırma ve değerlendirme işinin; 2286 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden 24 ay süre ile kiraya verilmesinin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Temizlik İşleri Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 16; Karar No (32) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere sürekliliği devam eden 25 adet hizmet aracının 18 aylığına kiralanıp kiralanamayacağı hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67. maddesi çerçevesince belediye meclisince tetkiki hususunda 02.02.2018 tarihli Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
     Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67.maddesi çerçevesince ; belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere sürekliliği devam eden 25 adet hizmet aracının 18 aylığına kiralanmasının uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine.
Madde : 17; Karar No (33) İlçenin Kurşunlu Mahallesi tapuda kayıtlı 126 ada 219 nolu parsel 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup söz konusu parselin yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinde bulunan Metin ACAR'ın müracaatı hususunda konunun belediye meclisince görüşülmesine dair, 06/02/2018 tarihli İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı okundu ve tetkik olundu.
    Yapılan tetkik ve inceleme neticesinde; İlçenin Kurşunlu Mahallesi tapuda kayıtlı 126 ada 219 nolu parsel 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planı'nda "Konut Alanı" planlı olup söz konusu parselin yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi şeklinde hazırlatılan ve plan işlem numarası UİP-1063,14 olan 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı değişikliği talebinin uygun olduğuna işaretle yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi. Bu konuda gerekli yasal işlemlerin yapılması ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine.

 

 
  • Okunma
  • 0 Yorum
  • İçeriği Yazdır
  • Share/Bookmark

Siz de yorumunuzu bizlerle paylaşabilirsiniz

Adınızı ve Soyadınız *   Güvenlik Kodu
  Değiştir
E-Mail Adresiniz*   Güvenlik Kodunu Giriniz*
 
Telefon Numaranız   Yorumunuz
 
Sitede yorum yayınlama yasal kurallarını inceledim ve
kabul ediyorum.
     
 
 
YENİLİKLERDEN HABERDAR OLUN BELEDİYEMİZİ TAKİP EDİN BİZE YAZIN
Belediyemizin çalışmalarından haberdar olmak için bilgilerinizi bizimle paylaşın. Belediyemizi facebook, twitter gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Her türlü öneri, dilek ve şikayetlerinizi bizimle paylaşın.
T.C. İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi - (+90) 224 715 10 10
2012 © Tüm Hakları Saklıdır.