İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 02.06.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

-DUYURU-

 

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi. Tekstil Sokak No:3 adresinde, tapunun 16 pafta, 132 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı, 6846,30 m2 yüzölçümlü alanının 6500 m2'lik yüzölçümlü alanı üzerinde Fuat FENER tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Metal Kaplama Tesisi (396 m3 havuz hacimli)" projesi için, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 12.04.2021 tarih ve E-2021144 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

BURSA VALİLİĞİ