İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 02.07.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

DU Y U R U

 

Bursa İli,   İnegöl İlçesi,   İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Süleymaniye OSB Mahallesi,  3.  CaddeNo:10/1, (97 Pafta,  558 Ada, 255 Nolu Parsel)  adresinde ACN İplik Kumaş Tekstil San. Tic. A.Ş.  tarafından kurulması planlanan Elyaf Boyama, İplik Terbiye-   Boyama-Baskı, İplik Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi için hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu; İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiş,    inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir.

 

ÇED Yönetmeliği’nin 14. Maddesi (1) fıkrasında; “Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere,  Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır.  Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu 10   (on)  gün halkın görüşüne açılmış olup,   görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İlgililerine ve kamuoyuna duyurulur.

BURSA VALİLİĞİ