İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 26.07.2021

ÇED RAPORU

ÇED RAPORU

-DU Y U R U -

 

İlimiz İnegöl İlçesi, Yeniyörük Mahallesi, Körkuyu Mevkii’nde, 101 ada, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 677 no.lu parseller üzerindeki 38.490,14 m2 (3,85 ha) alanda, Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan “İnegöl Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi (Mekanik Ayırma Tesisi, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ve Biyometanizasyon Tesisi)” projesi için hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına son şekli verilerek sunulan ÇED Raporu (http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/ek1/30744); İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, söz konusu rapor nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14. maddesinde; “Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir...” hükmü mevcuttur.

Kamuoyuna duyurulur.                                         

                                        

                                                     BURSA VALİLİĞİ