İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi 715 1010

İNEGÖL BELEDİYESİ e-BELEDİYE İŞLEMLERİ

KAPAT
  • 10.07.2020

Tacü'n Nisa Sultan Hatun Türbesi

İshakpaşa Camii’nin güneybatısında bulunan Tacü’n-Nisa Sultan Hatun Türbesi’nin kitabesi bulunmamaktadır. Türbe altıgen planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbede üç kabir bulunmaktadır.

İshakpaşa Camii’nin güneybatısında bulunan Tacü’n-Nisa Sultan Hatun Türbesi’nin kitabesi bulunmamaktadır. Türbe altıgen planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbede üç kabir bulunmaktadır. Kabirlerden biri Selanik’te vefat eden ancak vasiyetine uyularak İnegöl’e getirilen ve caminin güneyine defnedilen, 1937 yılında ise türbeye nakledilmiş olan İshakpaşa’ya aittir.Diğer iki kabrin İshakpaşa’nın eşi Tâcü’n-Nisa Sultan Hatun ve kızına ait olduğu bilinmektedir.